Les

07.02.2019

V lese žijú zvieratká, malé a aj veľké, 

tam to nie je ako v zoo, že bývajú v klietke. 

Každé býva tam, kde mu dobre je, 

kde sa počas chladnej noci, pekne zohreje. 

Medveď brloh má, líšky zase nory, 

krtko ten sa, ako vieme, do zeme zaborí. 

S prvými lúčmi slnka, ráno les ožíva, 

zaraz nám ukáže, kto každý v ňom býva. 

Zajačik už na lúke, potravu si hľadá, 

jedna žabka s druhou, na lekne sa háda. 

Mravčeky už, ako jeden, po zemi behajú, 

včielky usilovne, z kvetu na kvet lietajú. 

Delia sa oň s motýľom, aj ten kvety rád, 

je tu tiež i čmeliak, aj on je ich kamarát.

Cez lístie sa po zemi, niečo cez nich borí, 

že je to ježko vieme, až keď sa vynorí. 

Takto všetky zvieratká, v lese nažívajú, 

navzájom sa všetky, veľmi radi majú.