BLOG

Prekvap !

26.01.2019

Jedno z najsilnejších korení života, používané stáročia. Môžme ho pripraviť veľkolepé, môže byť i maličké, tak či tak splní svoj účel. Urobme ho aspoň raz za mesiac, spestrime si všedné, stereotypné dni, prichystajme si prekvapenie.

Povedzme, že by sme vedeli zachytiť všetky slová, vyslovené ľuďmi v dnešný deň. Som presvedčený o tom, že medzi najčastejšie by určite patrili slová ako peniaze, moc, ako zarobiť, ako zbohatnúť; ... Čo myslíte, na akých priečkach by sa asi nachádzali slová, ktoré sú tak potrebné, slová s tak veľkou mocou, stále však viac ustupujúce z našich...